Hvad betyder den nye barselsaftale for dig?

Det er næppe gået hen over hovedet på nogen, at der er indgået en ny aftale om fordeling af barsel mellem arbejdsmarkedets parter.

Forstå de nye regler på (næsten) 2 minutter

Med den nye aftale har et forældrepar – ligesom i dag – 48 uger orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Det nye er, at fordelingen mellem forældrene er ændret. Mor har nu 11 ugers øremærket forældreorlov, og far har 11 ugers øremærket forældreorlov. Hvis den ene forældre – f.eks. far – ikke holder sine alle sine 11 uger, så bortfalder de ubrugte uger. De kan ikke overføres til den anden forælder.

Med den gamle model havde far 2 øremærkede uger, og mor havde 14 øremærkede uger. Samlet havde forældrene 32 uger, der frit kunne overføres imellem dem udover. Med den nye aftale har forældrene samlet 26 uger, der frit kan overføres imellem dem.

Reelt er det derfor fars 9 ugers forældreorlov, der er det store dyr i åbenbaringen. De kan ikke overføres til mor. 

Regler nu og med efter ny aftale?

FØR: Graviditetsorlov (før fødslen): I dag har mor ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen.

I den nye model bliver orloven fordelt helt ligeligt mellem begge forældre. Både mor og far får 11 øremærkede uger, som ikke kan gives til den anden forælder. De 26 resterende uger kan fordeles frit mellem mor og far, men i udgangspunktet får mor den ene halvdel (13 uger) og far den anden halvdel (13 uger).

EFTER: Graviditetsorlov (før fødslen): Mor har fortsat ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen. Det ændrer aftalen ikke på.

FØR: Barselsorlov (efter fødslen til og med 14. uge): Med de nuværende regler er 2 uger pligtorlov for mor og 12 uger er øremærket til mor, mens 2 uger er øremærket til far.

EFTER: Barselsorlov (efter fødslen): Med de nye regler har mor 2 ugers pligtorlov og 8 ugers barsel (som kan overføres til far), samt 9 uger øremærket mor-forældreorlov. Far har 2 ugers øremærket fædreorlov og ligesom mor 9 ugers øremærket far-forældreorlov.

De 9 ugers øremærket forældreorlov kan udskydes og skal i så fald holdes, inden barnet er 9 år.

Både mor og far har hver 8 ugers hhv. mor-barsel og fædreorlov, som de kan vælge at overføre til hinanden. Det skal blot være afholdt, inden barnet fylder 1 år.

FØR: Forældreorlov fra 15. uge og frem: Forældrene har ret til 32 ugers forældreorlov på barselsdagpenge fra 15. uge. De uger kunne fordeles frit, men er som udgangspunkt tildelt mor. 13 uger kunne udskydes og holdes – efter arbejde med arbejdsgiver – på dagpenge, inden barnet fylder 9 år.

I nogle overenskomster får man fuld løn i dele af denne periode. På AC-overenskomsten i staten har man f.eks. 6+7+6-modellen, der giver 6 ugers fuld løn til mor, 7 til far og 6 til deling. Det tæller alligevel som orlov på barselsdagpenge, da arbejdsgiver får barselsdagpengene (refusion).

Et eksempel: Begge forældre er ansat i staten. De holder 6+7+6 ugers forældreorlov med løn. Samlet set bruger de 19 uger af deres fælles 32 uger med dagpenge. Herefter har de 13 uger tilbage på dagpenge.

EFTER: Forældreorlov: Med den nye aftale har forældrene hver 5 ugers forældreorlov på barselsdagpenge. De uger kan fordeles frit mellem forældrene – OG udskydes og holdes, inden barnet bliver 9 år.

RET TIL FRI UDEN LØN: Endvidere har man ret til at holde fri – uden løn eller barselsdagpenge – i op til 16 uger, hvis man er i arbejde og 8 uger, hvis man ellers er på dagpenge.

Alt det politiske…

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation har forhandlet om aftalen i et år. De to organisationer repræsenterer henholdsvis mere end 25.000 virksomheder og 1,3 millioner lønmodtagere.

Aftalen i form af et ”forståelsespapir” gik derefter videre til det såkaldte Implementeringsudvalg, som hører under Beskæftigelsesministeriet. I udvalget sidder flere dele af arbejdsmarkedets parter. Udvalget vurderede, at aftalen var juridisk korrekt og sendte den videre til regeringen. Regeringen skal nu se på, om aftalen kræver, at man ændrer barselsloven og ligebehandlingsloven.

Til sidst vil Folketinget skulle stemme om ændringer til barsels- og ligebehandlingsloven. Den bliver med stor sandsynlighed vedtaget, da regeringen sammen med Enhedslisten, SF og Radikale Venstre og Venstre har sagt, at de støtter den nye aftale.

LÆS DA’s Q and A om, hvordan aftalen påvirker regnbuefamilier, enlige, mv.

Hvorfor kommer aftalen nu?

At aftalen kommer nu skyldes et EU-direktiv, som skal være omsat til dansk lov senest i august 2022. Direktivet kræver, at medlemslandene sikrer ni ugers øremærket barsel til begge forældre. De ni uger skal lægges oven i de to uger, som allerede er sikret fædrene i dansk lovgivning.

Den nye model opfylder dermed kun EU’s mindstekrav ift. øremærket barsel til begge forældre. Til gengæld går arbejdsmarkeds parter skridtet videre og foreslår, at resten af ugerne i de danske barselsregler som udgangspunkt skal deles ligeligt mellem begge forældre. Det forslag kommer ikke fra EU.

Hvordan bliver din barsel?

Det er faktisk ikke til at sige. Den enkelte barsel vil afhænge af, hvilken overenskomst man har, og hvad der er aftalt i denne.

Er du mor, så betyder aftalen, at du har ret til mindre barsel, end du havde før. Er du far, får du ret til mere barsel end før.

Aftalen handler alene om barselsdagpenge. De ligger på omkring 19.300 kr. om måneden.

Da jeg holdt barsel med mine to børn, holdt jeg 4 uger på barselsdagpenge med min datter, men ingen uger på barselsdagpenge med min søn. Vi havde ganske enkelt ikke råd.  Nu har jeg så gjort brug af muligheden for at indløse min udskudte forældreorlov. Det har for mig meget været mere værdifuldt, end hvis jeg havde holdt 13 ugers ekstra barsel – og det har givet den luft i hverdagen, som mange savner.

Kilder: Fho.dk, DA.dk Djoef.dk, bm.dk/media/18661/afrapportering_implementeringsudvalget.pdf

Grafik: Fho.dk

Barselsaftale

Graviditetsorlov (før fødslen): Mor har fortsat ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen. Det ændrer aftalen ikke på.

Barselsorlov (efter fødslen): Med de nye regler har mor 2 ugers pligtorlov og 8 ugers barsel (som kan overføres til far), samt 9 ugers øremærket mor-forældreorlov. Far har 2 ugers øremærket fædreorlov og ligesom mor 9 ugers øremærket far-forældreorlov.

De 9 ugers øremærket forældreorlov kan udskydes og skal i så fald holdes, inden barnet er 9 år.

Forældreorlov: Med den nye aftale har forældrene hver 5 ugers forældreorlov på barselsdagpenge. De uger kan fordeles frit mellem forældrene – OG udskydes og holdes, inden barnet bliver 9 år.

RET TIL FRI UDEN LØN: Endvidere har man ret til at holde fri – uden løn eller barselsdagpenge – i op til 16 uger, hvis man er i arbejde og 8 uger, hvis man ellers er på dagpenge.

Min søn på tur med far på orlov.

Kommenter, spørg eller diskuter indlægget