Halloween, Alle Helgens Aften og Alle Sjæles Dag

Halloween

Allehelgensaften falder i Danmark altid den første søndag i november og fejres aftenen før allehelgensdag.